Industrial Electronics Society Chapter

Select Year

2021 Committee

PositionNameEmail Address
ChairZhang Jingbing jbzhang@ieee.org
Vice ChairLi Zheng Guo ezgli@i2r.a-star.edu.sg
SecretaryXie Wenxiang wxxie@ieee.org
TreasurerZhu Xing zhuxing@hotmail.com
Committee MemberCai Wenjian ewjcai@ntu.edu.sg
Committee MemberJiang Lijun jiang_lijun@rp.edu.sg
Committee MemberLuo Fang Lin fanglinluo@gmail.com
Committee MemberWen Changyun ecywen@ntu.edu.sg

2020 Committee

PositionNameEmail Address
ChairXie Wenxiang wxxie@ieee.org
Vice-ChairZhang Jingbing jbzhang@ieee.org
SecretaryJiang Lijun jiang_lijun@rp.edu.sg
TreasurerLi Zheng Guo ezgli@i2r.a-star.edu.sg
Committee MemberCai Wenjian ewjcai@ntu.edu.sg
Committee MemberLuo Fang Lin fanglinluo@gmail.com
Committee MemberWen Changyun ecywen@ntu.edu.sg
Committee MemberZhu Xing zhuxing@hotmail.com

2019 Committee

PositionNameEmail Address
ChairXie Wenxiang wxxie@ieee.org
Vice-ChairZhang Jingbing jbzhang@ieee.org
jbzhang2008@gmail.com
SecretaryJiang Lijun jiang_lijun@rp.edu.sg
jianglijun1998@yahoo.com
TreasurerLi Zheng Guo ezgli@i2r.a-star.edu.sg
Committee MemberCai Wenjian ewjcai@ntu.edu.sg
Committee MemberLuo Fang Lin fanglinluo@gmail.com
Committee MemberWen Changyun ecywen@ntu.edu.sg
Committee MemberZhu Xing zhuxing@hotmail.com